Barnekonvensjonen slår tydelig fast at barn har rett til å uttale seg om egen situasjon, og dette skal vektlegges når barns beste-vurdering gjøres. I dag er vi ikke flinke nok til å snakke med barn og la deres meninger telle i saksbehandlingen om dem. Dette vil vi gjøre noe med gjennom dette e-læringsprogrammet.

Det handler om å anerkjenne barn som agenter i sine egne liv. Hvis man spør barn så vet de ofte veldig godt hva som er bra for dem og hva de vil – selv i svært ung alder. Dette må vi bli bedre på i Norge, og særlig i forbindelse med spesialpedagogisk hjelpetiltak.

Denne nettressursen viser hvorfor og hvordan vi skal snakke med barna, slik at deres mening blir tellende når barns beste-vurdering skal gjøres i saker som omhandler dem.

Nettressursen er delt inn i fem moduler med forelesninger, refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser.

  1. Inkludering, anerkjennelse og medbestemmelse
  2. Hva er en konvensjon?
  3. Barnets beste: Et inkluderende perspektiv i barnehage og skole
  4. Barnets medvirkning i arbeidet med inkludering
  5. Å snakke med barn, og betydningen av barnets stemme