↩ til statped.no

Statped logo

Hørsel og fysisk tilrettelegging

I de tre følgende videoene vil du få et kort innblikk i lydteori. Hovedfokus er på lydegenskaper som tonehøyde og lydstyrke.

Lydstyrke

Tonehøyde

Oppsummering av lydteori